Giới thiệu


Karaoke Thiên Thai có giấy phép hoạt động từ năm 1995, tức 20 năm về trước. Sự ra đời của karaoke Thiên Thai cùng lúc với nhà hàng Vườn Thiên Thai. Tuy nhiên, trong 20 năm qua chỉ là những phòng hát tập thể.

Để đáp ứng nhu cầu karaoke địa phương, karaoke Thiên Thai đầu tư mới hoàn toàn, máy móc hiện đại, nằm trong khu vực khách sạn Vườn Thiên Thai.

0DSC00256