Liên hệ


Karaoke Thiên Thai

Địa chỉ: 01 Hồ Đắc Di - 669-701-701A Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

SĐT: (08) 38496023 – (08) 38495306

Hotline: 0964966954

Website: www.thienthaikaraoke.com

Email: info@thienthaikaraoke.com

Nhà Hàng - Khách Sạn - Massage

Nhà hàng: (+84) 8 38497087 – (+84) 8 38425345 - (+84) 8 38425330

Khách sạn: (+84) 8 38497087 – (+84) 8 38425345 - (+84) 8 38425330

Massage: (+84) 8 38497087 – (+84) 8 38425345 - (+84) 8 38425330

Đường đến Thiên Thai Karaoke